FőoldalKonstruktőrÁramkörvédelem LED-es világításhoz
2011. február 25., péntek ::

Áramkörvédelem LED-es világításhoz

A Raychem megoldásai A LED-alapú világítástechnika az elektronikai kutatás-fejlesztés egyik legdinamikusabban fejlődő szegmense. Bár a technológia nem új, a közeljövőben az alkalmazott anyagok, a kinyerhető fényáram és a várható élettartam maximalizálására irányuló törekvés lesz a legnagyobb hatással a világítástechnikai piacra. Nagyon fontos azonban azt is szem előtt tartani, hogy a fenti faktorokra külső tényezők, mint például a hőmérséklet, a működtető-feszültség és -áram is nagy hatással vannak, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezek értékét megfelelő korlátok között tartsuk. Ezért tartom nagyon fontosnak a korszerű áramkörvédelmi megoldások alkalmazását ezen a népszerű területen is

Közismert, hogy a LED-alapú világítástechnikai megoldások a hagyományos eszközöknél hosszabb élettartamúak, de ez csak akkor igaz, ha a befolyásoló faktorok, mint a LED pn-átmenet (junction) hőmérséklete, az átfolyó áram és a tápfeszültség a tervezett határok közt marad. A hosszabb élettartam során az eszközök több és hosszabb ideig tartó környezeti hatásnak vannak kitéve, a gazdaságos üzemeltetéshez pedig elengedhetetlen a karbantartásmentes kivitel. Ahhoz, hogy a LED-alapú világítástechnikai eszközök a hagyományos megoldásokkal azonos szintű elfogadottságot, fogyasztói bizalmat élvezzenek, a tervezőknek következetesen kell alkalmazniuk azon védelmi megoldásokat, amelyek a nemzetközi biztonsági előírásoknak és szabványoknak is megfelelnek.
Az alkalmazható áramkörvédelmi megoldások egy része közvetlen a LED-komponensek meghibásodása elleni védelmet, ezáltal a karbantartásmentes, hosszú működést szolgálják, mások az áramkör hibás működéséből eredő hőhatások, esetleges sérülések és tüzek keletkezését gátolják.


1. ábra. A LED-meghajtás általános blokkdiagramja az alkalmazható védelmi megoldásokkal 1. ábra. A LED-meghajtás általános blokkdiagramja az alkalmazható védelmi megoldásokkal

A LED élettartamának maximalizálását célzó védelmek
Mivel a LED élettartama nagyban függ attól, hogy a keletkezett hőt a konstruktőr miként vezeti ki, a hő-menedzsment elsősorban a megfelelő hűtésre koncentrál. Fontos azonban a kiszámíthatatlan környezeti hatások okozta, nem üzemszerű melegedés elleni védelemre is gondolni. Túl­áram és túlmelegedés elleni védelemként PolySwitch eszköz építhető be, mely az áramkörbe a LED-del sorba kötendő, míg a túlmelegedés-védelem biztosítására célszerű a hűtőfelülettel hőkapcsolni is. Normálüzemben az eszköz alacsony impedanciás állapotában az áramkör számára észrevétlen, de hiba esetén, részben az emelkedő külső hőmérséklet, részben a nem üzemszerű mértékű áram okán a belsejében keletkező hő hatására szerkezetét megváltoztatja, és nagy impedanciás állapotba kerül, ezáltal - csökkentve az áramerősséget - a LED-et megvédi. Ugyanígy védhető meg a LED-meghajtó kimenete is az esetleges áramköri anomáliák keltette nagy hibaáramtól.
Ismeretes, hogy a világítástechnikában használt fehér LED-ek nagy részében az elektrosztatikus kisülésre nagyon érzékeny kék chipek találhatóak, ezért célszerű ezek ESD elleni védelme is. Sok LED-gyártó eleve beépített védelemmel látja el termékeit, ha ez nem lehetséges, akkor párhuzamosan kapcsolt PESD eszközök jelenthetnek megoldást.

2. ábra. LED élettartamát növelő, illetve a LED- meghajtó áramkörének kimenetét védő eszközök 2. ábra. LED élettartamát növelő, illetve a LED- meghajtó áramkörének kimenetét védő eszközök

A tápegység és a LED-meghajtó áramkörének védelme
A hálózati tranziensek, feszültségtüskék komolyan befolyásolják (csökkentik) a komplett fényforrás élettartamát. Az ezek elleni védekezés PolySwitch LVR eszközök és ROV fém-oxid varisztorok (MOV) kombinációjával valósítható meg. Túlfeszültség megjelenése esetén a MOV biztosította védelem megszólal, ezáltal az áramerősség az LVR-en megnő, ami azt aktiválja, nagyimpedanciás állapotba helyezi, így a hibaáram csökkenni kezd. Az ábrán látható áramkörben az R1 ellenállás nem védelmi eszköz, csak azt biztosítja, hogy extrém esetben a hibaáram korlátok közt maradjon, és ne haladja meg az LVR által elviselhető szintet.
3. ábra. Hálózat felől érkező tranziensek elleni védelem 3. ábra. Hálózat felől érkező tranziensek elleni védelem
Egyes alkalmazásokban a LED-meghajtók ki vannak téve a DC-bemenetükre kapcsolt névlegesnél nagyobb feszültségű, illetve esetlegesen fordított polaritással csatlakoztatott tápegységek okozta problémáknak. Ilyen esetek pl. a LED-alapú asztali lámpák, amelyek külső tápegység táplálta DC-bemenettel rendelkeznek, és nem hozzájuk tartozó egységgel kísérlik meg azokat használni. Ilyenkor félvezető-alapú, gyors túlfeszültség-levezető és túláram-korlátozó megoldásra van szükség, amelyet a Raychem PolyZen eszközök biztosíthatnak.
4. ábra. DC-bemeneti védelem (pl. fordított polaritás ellen) 4. ábra. DC-bemeneti védelem (pl. fordított polaritás ellen)

2Pro-védelmek a hálózati feszültségű LED-es világítástechnikai eszközökhöz
LED-es világítástechnikai eszközeinkben a korábban leírtak szerint a hálózati feszültség tranziensei és tüskéi okozta túlfeszültségek ellen fém-oxid varisztorokkal (MOV) eredményesen védekezhetünk. A villámlás, az induktív, vagy kapacitív terhelés hirtelen kapcsolása, egyes hibák, mint például a nullavezeték szakadása olyan további tranzienseket indukálhatnak, amelyek során fellépő extrém feszültség a varisztor hőtúlfutásához, felrobbanásához, illetve tűzhöz vezethet. A közelmúltban jelentek meg melegedésvédelemmel ellátott olyan MOV eszközök, amelyek sokféle áramkör, így LED-alapú világítótestek védelmére is alkalmazhatóak.
Normálüzemi körülmények között a MOV kapcsain megjelenő hálózati feszültség nem haladja meg az eszközre jellemző max. effektív értéket (VAC-RMS) és a tranziensek okozta energia­növekedés sem terheli túl azt. Abnormális körülmények között azonban, mint például a nullavezeték esetleges megszakadásának esete, meg kell védeni a folyamatosan nagyfeszültségnek kitett varisztort a hőmérséklet-túlfutástól. Ezt korábban sorosan kapcsolt TCO-val oldották meg, a szokásos séma pedig szükségessé tette túláramvédő eszköz, például olvadóbiztosító használatát is azért, hogy a túlterhelést okozó tranziens áramot is a szükséges minimum alatt tudjuk tartani. A sok diszkrét védelmi elem helyett kézenfekvő integrált megoldást használni, ezt kínálja a Raychem AC 2Pro eszköze is, amely egy MOV és vele hőkapcsolt, egybetokozott, polimeralapú PTC kombinációja.
5. ábra. LED-es tápegységvédelem 2Pro eszközzel 5. ábra. LED-es tápegységvédelem 2Pro eszközzel
Abnormális körülmény okozta túlfeszültség esetén a MOV a megszokott módon kis impedanciájú állapotba kerül, és nagy áram kezd folyni rajta, amely például a nullavezeték megszakadása esetén olyan mértékű is lehetne, hogy a MOV tönkremeneteléhez és esetlegesen tűzhöz vezetne, ha nem lenne a rendszer része a szorosan hőkapcsolt PPTC, amely a MOV hirtelen melegedése miatt azonnal nagyimpedanciás állapotba kerül, és korlátozza a melegedést kiváltó nagy áramerősséget. A PPTC a hiba megszűnése esetén - lehűlés után - alapállapotba áll, ezzel biztosítva a 2Pro eszköz alapállapotba állítását is, mindezt csere, illetve külső karbantartás szükségessége nélkül. Az ábrán nyomon követhető egy nullavezeték szakadása miatt fellépő nagy túlfeszültség hatására megszólaló 2Pro-védelem működése.
6. ábra. 2Pro eszköz működése nullavezető szakadása esetén 6. ábra. 2Pro eszköz működése nullavezető szakadása esetén
Jelenleg az eszköz kétféle változatban hozzáférhető: 150 mA-es tartóáramú (LVM2P-015R10431 - 300 mA trip) és 350 mA-es tartóáramú (PSR-27747 750 mA trip) kivitelekben 430 V MOV-feszültség mellett.
Az integrált eszköz alkalmazásával a gyártó cégek az iparág támasztotta igényeknek könnyebben megfelelnek, és teljesítik a szabványok (IE61000-4-5 és IEC60950) elvárásait is.

További technikai információkért, adatlapokért és mintákért kérem, forduljon az Endrich budapesti irodájához!

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény